Tyndale-Biscoe

Om oss

 Philip är engelsk, född i London. Vendela är svensk, född i Borås. Vi båda är utbildade skådespelare med många års erfarenhet över hela världen. Efter många års internationellt volontärarbete, då vi stod på scen i minst sagt varierande miljöer, med konstant resande och inget eget hem, bosatte vi oss till slut i Stockholm i en lägenhet på 54 kvadratmeter och startade vårt företag, Tyndale-Biscoe Promotions, 1998.

 Då hade Vendela redan tillbringat flera år med att lansera den ryske konsertpianisten, Victor Ryabchikov, och jobbade inofficiellt som hans manager/agent. I samband med starten av vårt företag kontrakterades Ryabchikov och under de följande tolv åren organiserade Vendela konserter i Sverige, i London (Wigmore Hall), Schweiz, Indien och förhandlade med arrangörer i Storbritannien, Sydafrika och Frankrike. Hon producerade fyra CD inspelningar som köptes av fyra eminenta skivbolag, bl. a. BIS Records.

  Under tiden hade Philip börjat få jobb inom speakning/dubbning (plus en och annan TV reklamfilm) och 1997 börjat läsa in talböcker (studielitteratur på engelska, för synskadade och dyslektiska högskole - och universitetsstudenter).

  2010, när det hade blivit tekniskt möjligt att läsa in talböcker "på distans" från Stockholm, flyttade vi till ön Tjörn, norr om Göteborg.

  Ungefär samtidigt som flytten västerut tog Vendela upp det som hon gjorde som tonåring; låtskrivande, och att uppträda med egna sånger

 

About us

  Phililp is English (born in London). Vendela is Swedish (born in Borås).
 Both are trained actors with many years experience in a number of countries, including Switzerland, India, Africa, Bulgaria and Russia, apart from our own countries.  After a number of years of voluntary work, which included performing on stage in a wide variety of milieus, a lot of traveling and no home of our own, we finally settled in Stockholm in a small flat from which we launched Tyndale-Biscoe Promotions in 1998.

  By then Vendela had already spent some years launching a Russian concert pianist, Victor Ryabchikov, in the West and had become, unofficially, his manager/agent. With the launch of the company an official contract was drawn up and for the next 12 years she organized concerts around Sweden as well as in London (Wigmore Hall), Switzerland and India and mediated with arrangeurs in Britain,  South Africa and France.  She also produced 4 Compact Discs and mediated four others with established companies.


 In the meantime Phillip had begun to get voice-over work (and the occasional TV commercial) and by 1997 had also found a foot-hold in the non-commercial talking book business (recording study literature in English for sight-impaired and dyslectic high school and university students).


 In 2010, by which time it was technically possible to conduct the recording of talking books at a distance from Stockholm, we moved to the island of Tjörn, north of Gothenburg. 

 At about the same time as our move west Vendela took up something she had not done since her teenage years: writing and performing her own songs.  Her latest song is now available on YouTube and can be heard via the link on this site (see below).

  

 Tyndale-Biscoe

 

  

 

 West Minster Theatre, London, 1977
Trough the Garden Wall
 
Westminster Theatre, London, 1977